Medical Quizz

Panovníci českých zemí


1. Český král Jiří z Poděbrad pocházel z rodu


2. S českým králem a římským císařem Karlem IV. nemohl/a korespondovat


3. Císař Leopold II. nastoupil v roce 1790 po Josefovi II. Jaký byl příbuzenský poměr obou císařů


4. Jošt Moravský byl synem


5. Který Přemyslovec povstal proti svému otci?


6. Který český panovník zahynul v bitvě u Moháče ?


7. Prvním českým králem byl


8. Český král Václav II byl synem


9. Manželkou českého krále Karla IV. nebyla


10. Manželkou českého krále Jana Lucemburského byla
Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.

Poslat na kindle

nebo

stáhnout do počítače