Pro autory

Ilustrace v lékařské literatuře

Zatímco fotografie, rentgenové snímky (CT, MR, PET aj.), ultrasonografie nebo histologické řezy do knih dodávají obvykle sami autoři, naprostou většinu kreslených ilustrací vytvářejí grafici nakladatelství Maxdorf. Zde uvádíme malý vzorek naší 

Pro autory

Jak vydat vlastní knihu

Vydání odborné knihy patří tradičně k významným okamžikům profesní dráhy. Avšak napsat knihu uprostřed klinické, výzkumné či pedagogické práce je obtížné, neboť kromě vysoké odbornosti a dlouholeté erudice je obvykle tou největší bariérou nedostatek času. Jsme si toho plně vědomi a proto se v nakladatelství Maxdorf snažíme minimalizovat všechny ostatní formální a komunikační překážky.

Pro autory

Cesta od rukopisu ke knize

Kniha vzniká v několika tradičních stadiích. Technologie v nakladatelském světě prodělala v posledních 50 letech několik revolucí, avšak etapy, v nichž kniha přichází na svět, jsou v podstatě stále stejné. Důvodem je fakt, že to podstatné na vzniku knihy je specificky lidská činnost a mezilidská komunikace. Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.

Poslat na kindle

nebo

stáhnout do počítače