Design studio

Ilustrace v molekulární biologii

 Jestliže se molekulární a buněčná biologie dostala v 80. letech do centra prakticky všech teoretických oborů medicíny, pak rozvoj imunologie a onkologie - a konec konců celé moderní farmakoterapie - přivedl v posledních 20 letech molekulární a buněčnou biologii do centra klinické medicíny. Realita je však taková, že ...

Design studio

Ilustrace v lékařské literatuře

Zatímco fotografie, rentgenové snímky (CT, MR, PET aj.), ultrasonografie nebo histologické řezy do knih dodávají obvykle sami autoři, naprostou většinu kreslených ilustrací vytvářejí grafici nakladatelství Maxdorf. Zde uvádíme malý vzorek naší 

Design studio

Ilustrace v klinické medicíně

Do této kategorie patří nepřeberné spektrum ilustrací a kreseb, je to grafický „volný styl“. Přesto, nebo právě proto, se zde projeví skutečné schopnosti grafiků. Je třeba zde zdůraznit, že autor by neměl být nakladatelstvím nucen ztrácet čas přípravou podkladů pro ilutrace, ideální je je náčrtek rukou nebo jednoduchý ...

Design studio

Maxdorf Cover Design

Design obálky je jedním z důležitých prvků ovlivňujících prodej knihy. V odborné literatuře však význam knižní obálky překračuje pouhý ekonomický efekt: jestliže autorův rukopis je duší knihy, obálka je její tváří. Obálka se tedy také významně podílí se na prestiži, kterou by dobrá kniha měla autorovi přinést v akademickém světě. Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.

Poslat na kindle

nebo

stáhnout do počítače