Maxdorf Cover Design

Atraktivní design je dnes morální povinností vůči autorovi i čtenáři

Design obálky je jedním z důležitých prvků ovlivňujících prodej knihy. V odborné literatuře však význam knižní obálky překračuje pouhý ekonomický efekt: jestliže autorův rukopis je duší knihy, obálka je její tváří. Obálka se tedy také významně podílí se na prestiži, kterou by dobrá kniha měla autorovi přinést v akademickém světě. 

Přibližně do 70. let minulého století se odborná literatura až na výjimky vyznačovala strohým grafickým projevem. Platilo to nejen pro sazbu, ale i pro grafickou podobu obálek. Strohost a atraktivnost se samozřejmě přímo nevylučují a sluší se připomenout fakt – který dnes asi řadu mladších čtenářů překvapí – že česká knižní grafika právě v tomto období získala řadu světově významných ocenění. 

Od začátku 80. let postupně začala také do odborné literatury pronikat ve větší míře barevnost; atraktivita knižních obálek se stala významným požadavkem akademických nakladatelství nejprve v Severní Americe, ale nejpozději od konce 80. let i v západní Evropě. Maxdorf Publishing těží z faktu, že jako jedno z mála českých odborných nakladatelství disponuje vlastním silným grafickým studiem, které kromě knižní grafiky a ilustrací pracuje rovněž v oblasti reklamní grafiky. Podobně – tedy na rozhraní akademického světa a reklamní grafiky – vznikají dnes obálky ve většině velkých zahraničních nakladatelství odborné literatury. V tom, proč dnes Maxdorf Cover Design patří vizuálně do stejné kategorie, našim grafikům pomáhá též fakt, že všichni čerpáme ze stejné obrovské nabídky severoamerických a britských fotobank a tyto vizuály pak tvůčím způsobem kombinujeme s výsledky zobrazovacích vyšetření, mikroskopických vzorků či fotografií vznikajících přímo na pracovištích autorů.  

                    

Vytvořit atraktivní design obálky odborné knihy není lehké, hranice mezi atraktivitou a lacinou podbízivostí je někdy velmi tenká, odborná kniha nesmí od prvního pohledu působit jako kniha pro laiky a stejně tak nesmí připomínat farmaceutickou nebo jinou reklamu. Ještě obtížnější je ovšem vytvořit takový design, který by byl atraktivní na každé jednotlivé obálce a přitom aby vyjadřoval vizuální identitu nakladatelství.*)

Atraktivní design ovšem považujeme za samozřejmost i u knih určených laické veřejnosti. Jako příklad uvádíme knihu, která je ovšem mimořádná především svým obsahem: Vegetariánská strava v léčbě diabetu je první knihou na českém trhu, která propaguje vegetariánskou stravu se zázemím špičkové vědecké instituce jakou je pražský IKEM. Autorkami knihy jsou MUDr. Hana Kahleová, Ph.D., prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc., Vladimíra Havlová a Růžena Milatová.

          

Na okraj by asi bylo správné připomenout, že spolupráce s dr. Kahleovou nám v roce 2014 přinesla možnost vytvořit obálku srpnového čísla prestižního časopisu Diabetologia, vydávaného EASD ve vyd. Springer (obálka je grafickým vyjádřením převatných poznatků výzkumého týmu dr. Kahleové, že dvě jídla v průběhu dne jsou pro redukci hmotnosti u diabetika prospěšnější než tradičně doporučovaných pět nebo šest jídel; podrobněji viz zde).

 

*) Zřejmě právě obtížnost vytvoření atraktivního designu obálek je důvodem, proč se v tomto ohledu setkáváme s plagiátorstvím - za dobu existence nakladatelství Maxdorf byly naše obálky (i další grafické prvky) různým způsobem použity jinými nakladatelstvími - smuté přitom je, že šlo vždy o subjekty, se kterými se osobně známe. V případech, kdy šlo o napodobení designu, který jsme již opouštěli, nechali jsme věc obvykle být. Ovšem tam, kde šlo o použití aktuálně používaného designu nám nezbylo, než zjednat nápravu soudní cestou. Pevně věříme, že toto již patří minulosti a že i ostatní vydavatelé nakonec docházejí k závěru, že vytvářet atraktivní a kultivovaný design je nejen určitá morální povinnost vůči autorovi a čtenáři, ale také že je to práce, která přináší velkou radost a zadostiučinění. Přinejmenším tak to cítí grafici v našem design studiu.

 


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.

Poslat na kindle

nebo

stáhnout do počítače