BRONCHOLOGIE

A PNEUMOLOGICKÁ CYTODIAGNOSTIKA

 • Martina Vašáková a kol.
 • Bronchologie a pneumologická cytodiagnostika
 • Formát: 200×265 mm
 • Rozsah: 364 stran
 • Tisk: plnobarevný (4/4) na křídě
 • Vazba: pevná (V8)
 • Cena 1195 Kč
 • Naše cena dnes:
  1005,- Kč (aktuální sleva 190,- Kč / 15.9 %)
 • ISBN 978-80-7345-533-0

 • Koupit

Hlavní autor
Prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

Spoluautoři
 • MUDr. Karel Axmann, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Olomouc
 • MUDr. Linda Čapková, Ph.D., Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol, Praha
 • MUDr. Petr Helbich, CSc., Praha
 • MUDr. Petr Jakubec, Ph.D., Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN Olomouc
 • MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., Plicní klinika, FN Hradec Králové
 • MUDr. Eva Kočová, Radiologická klinika, FN Hradec Králové
 • Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc
 • MUDr. Ondřej Kudela, Plicní klinika, FN Hradec Králové
 • MUDr. Petr Kümmel, Anesteziologicko-resuscitační klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
 • Prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc., Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
 • Marcela Martínková, DiS., Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice
 • Doc. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D., Oddělení patologie a molekulární medicíny, Národní referenční laboratoř lidských prionových chorob, Thomayerova nemocnice, Praha
 • MUDr. Peter Paluch, Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
 • Prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc., FCCP, Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
 • MUDr. Jiří Ruta, Plicní klinika, FN Hradec Králové
 • MUDr. Luděk Stehlík, Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice
 • MUDr. Jiří Votruba, Ph.D., I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
 • MUDr. Pavla Žáčková, Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
Obsah

 BRONCHOLOGIE
I. Základy bronchologie 
 1 Historie bronchologie
 2 Vzdělávání a výzkum v bronchologii
 3 Základní vybavení pro bronchologii
 4 Bezpečnostní opatření při bronchologických  vyšetřeních
 5 Aplikovaná anatomie dýchacích cest a plic  v bronchologii
 6 Příprava a sledování pacienta v bronchologii
 7 Anestezie v bronchologii
 8 Základy flexibilní bronchoskopie
 9 Základy rigidní bronchoskopie
 10 Hodnocení bronchoskopických nálezů
 11 Komplikace bronchoskopie a jejich řešení
II. Diagnostická bronchologie 
 12 Indikace a kontraindikace diagnostické bronchoskopie
 13 Bioptické metody diagnostické bronchoskopie
 14 Bronchiální výplach a kartáčkový stěr
 15 Bronchoalveolární laváž
 16 Transbronchiální punkce
 17 Transbronchiální biopsie
 18 Endobronchiální ultrasonografie
 19 Autofluorescenční bronchoskopie
 20 Virtuální elektromagnetická bronchoskopická  navigace
 21 Videonavigovaná bronchoskopie
III. Terapeutická bronchologie 
 22 Indikace a kontraindikace terapeutické  bronchoskopie
 23 Techniky a metody terapeutické bronchoskopie
 24 Odstranění cizích těles
 25 Ošetření hemoptýzy
 26 Stenózy velkých dýchacích cest
 27 Tracheomalacie a nadměrný dynamický kolaps dýchacích cest
 28 Tracheoezofageální píštěle
 29 Lacerace bronchů či trachey
 30 Bronchoskopická polypektomie
 31 Bronchoskopická volumredukce
 32 Bronchiální termoplastika
 33 Klinická pleuroskopie
 34 Urgentní bronchoskopie
IV. Pediatrická bronchologie 
 35 Bronchoskopie v dětském věku

PNEUMOLOGICKÁ CYTODIAGNOSTIKA A HISTOPATOLOGIE V BRONCHOLOGII
 36 Základy pneumologické cytologie
 37 Histopatologická diagnostika v bronchologii
 Atlas pneumologické cytologie 
  

Předmluva

Vážení a milí čtenáři, dostává se Vám do rukou kniha Bronchologie a pneumologická cytodiagnostika, která spatřila světlo světa po delším váhání a po ještě delším chtění a toužení – věřím, že nejen z mé strany. Sešli jsme se s mými kolegy a přáteli, kteří jsou tak jako já milovníky bronchologie, abychom pro Vás dali dohromady vše, co o bronchoskopiích víme, co jsme se naučili od svých učitelů a předchůdců a co jsme sami do bronchologie vnesli za naši často letitou praxi. Mým cílem bylo, aby tato kniha byla průřezem české bronchologiea nemusela se hanbit před zahraničními sestrami obdobného zaměření od autorů zvučných jmen. A navíc, abychom nezapomněli na své kořeny, dovolujeme si v úvodu čtenáře seznámit s vývojem bronchologie v Čechách, kde jistě zaznamenáte osobnosti, které jste znali, nebo o kterých jste slyšeli. Pneumologická cytodiagnostika je pak druhou, neméně významnou částí knihy a je unikátním projektem zahrnujícím možnosti mikromorfologické diagnostiky z malých vzorků a pojednávajícím i o současných podmínkách vzdělávání a práce v pneumologické cytologii – navíc je doprovozena unikátním cytologickým atlasem.

Doufám, že oceníte i webovou přílohu knihy, kde Vás čeká autentický bronchologický atlas i zajímavé případy a videa schematicky ukazující specializované diagnostické a terapeutické výkony, které budou průběžně ještě doplňovány. Věřím, že tato kniha vyplní dlouholetou mezeru v oblasti pneumologické a cytologické literatury v Čechách a stane se průvodcem bronchoskopisty začátečníka, bronchologa pokročilého a intervenčního, a navíc i bronchologické sestry a adepta umění cytologického.

Přeji příjemné a dychtivé čtení a vzdělávání.

Za kolektiv všech spoluautorů

Martina Vašáková
V Praze dne 16. 5. 2017

 

Instruktivní bronchologické videozáznamy

Kniha je doplněna větším počtem pečlivě vybraných videozáznamů ilustrujících "bronchologickou" anatomii dýchacích cest, jednotlivé diagnostické a terapeutické techniky i typické nálezy, které by měl ovládat každý pneumolog na specializační zkoušku. V pravém sloupci na této straně (a znovu pak na samostatné stránce) jsou jednotlivé videozáznamy seřazeny podle kapitol v knize, kde k nim čtenář nalezne potřebný komentář a vysvětlení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bronchologie - videa

Kapitola 5 - Aplikovaná anatomie dýchacích cest a plic v bronchologii

 

Kapitola 8 - Základy flexibilní bronchoskopie

Kapitola 10.2 - Hodnocení bronchoskopických nálezů

Kapitola 13 - Bioptické metody diagnostické bronchoskopie

Kapitola 14 - Bronchiální výplach a kartáčkový stěr

  Kapitola 15 - Bronchoalveolární laváž

   Kapitola 18 - Endobronchiální ultrasonografie

   Kapitola 23.2 - Fyzikální metody

   Kapitola 23.3 - Stenty

   Kapitola 25 - Ošetření hemoptýzy

   Kapitola 26.1 - Principy diagnostiky a léčby tracheálních stenóz

   Kapitola 26.2 - Typy maligních stenóz velkých dýchacích cest a jejich řešení

    Kapitola 26.3 - Typy benigních stenóz velkých dýchacích cest a jejich řešení

   Kapitola 27 - Tracheomalacie a nadměrný dynamický kolaps dýchacích cest

   Kapitola 28 - Tracheoezofageální píštěle

   Kapitola 31 - Bronchoskopická volumredukce

    Kapitola 34 - Urgentní bronchoskopie

Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.

Poslat na kindle

nebo

stáhnout do počítače