Aktuality

                                

Všechny tituly z nakladatelství Maxdorf lze přehledně najít v e-shopu.

_____________________________________________________________________________

16.-17. května 2016

      

XXIV. výroční sjezd České kardiologické společnosti

Náš výstavní stánek se rozrostl i o webový portál 6000 kroků http://6000kroku.cz/ založený panem profesorem Linhartem.  

_________________________________________________

16. května 2016

    

Křest publikace Farmakoterapie hypertenze

Kniha byla pokřtěna na stánku firmy Servier, která byla generálním sponzorem XXIV. výročního sjezdu České kardiologické společnosti, a kmotrem se stal prof. Filipovský.

_________________________________________________

13. května 2016

    

Křest publikace Atlas ultrasonografie štítné žlázy

Kniha se křtila v rámci Hradeckého postgraduálního kurzu v endokrinologii za velké účasti posluchačů. 

_________________________________________________

12. května 2016

Farmakoterapie hypertenze

Nová kniha nestora české kardiologie, prof. Jiřího Widimského, a prof. Jiřího Widimského jr. seznamuje lékaře s účinnými moderními postupy v léčbě hypertenze, a to stručnou, srozumitelnou a dobře dokumentovanou formou.

Farmakoterapie hypertenze bude jako novinka představena a zároveň pokřtěna na XXIV. výročním sjezdu České kardiologické společnosti.

_________________________________________________

23. dubna 2016       

            


                      

Křest publikace Ultrazvuk hrudníku v klinické praxi

Hradecké pneumologické dny se staly svědkem křtu Ultrazvuku hrudníku a role kmotra se tentokrát ujal pan profesor Kolek. 

_________________________________________________

18. dubna 2016

Ultrazvuk hrudníku v klinické praxi

Novinkou našeho nakladatelství je kniha Ultrazvuk hrudníku v klinické praxi. Cílem této publikace je přinést klinickým lékařům informace o možnosti využití ultrazvukového vyšetření při každodenní péči o pacienty s nemocemi nitrohrudních orgánů.

Publikace bude pokřtěna v rámci kongresu Hradecké pneumologické dny v sobotu 23.4.2016 od osmi hodin, kde si budete moci knihu prohlédnout.

_________________________________________________

14. - 16. dubna 2016

52. diabetologické dny Luhačovice

Stánek máme letos ne na našem obvyklém místě v kulturním centru Elektra, ale ve stanu s registrací. Přijďte si prohlédnout naše dvě diabetologické novinky.

_________________________________________________

14. dubna 2016

Křest Technologie diabetu

Na Slavnostním večeru Diabetologických dnů se kniha za účasti všech autorů pokřtila. Kmotrem se stal pan profesor Rušavý.

_________________________________________________

13. dubna 2016


Technologie v diabetologii

Jsme rádi, že vám můžeme v rámci Diabetologických dnů v Luhačovicích, představit naši novou publikaci Technologie diabetu. Kniha autorského kolektivu vedeného doc. MUDr. Kateřinou Štechovou, Ph.D., (FN Motol) je zasvěceným a prakticky orientovaným průvodcem pro všechny diabetology a internisty. Kniha kromě „běžných“ prostředků (glukometrů) a inzulinových pump seznamuje čtenáře s kontinuálním monitorováním glykemie v reálném čase, konstrukcí uzavřeného okruhu, dále s perspektivami náhrady endokrinní funkce pankreatu prostředky čistě technickými vs. biologickými (kmenové buňky).

  _________________________________________________

13. dubna 2016


Diabetes mellitus v kostce

Velmi úspěšná a oblíbená publikace Diabetes mellitus v kostce, která zahájila edici Současné diabetologie se dočkala druhého, rozšířeného vydání. Struktura příručky zůstává stejná (typy diabetu, rizikové faktory, epidemiologie, statistika, diagnostika diabetu, strategie léčby, výběr vhodného léku, kombinace léků, komplikace diabetu, edukace aj.), všechny údaje jsou však revidovány a aktualizovány.

_________________________________________________

31. března 2016

12. ročník sympozia e - Diabetes

Ve čtvrtek 31. března v budově Národního muzea budete mít možnost obdivovat celou edici Současné diabetologie od paní profesorky Perušičové.

  _________________________________________________

26. února 2016

Toskánské kopce

Po velmi úspěšném vydání románu Toskánské vinice přichází na knižní trh jeho další pokračování s názvem Toskánské kopce. Opět se zde setkáváme s malířkou Candace a spisovatelem Ferencem Mátéovými, kteří se po letech kočování rozhodli usadit v Toskánsku. Italsky neuměli skoro vůbec a na nalezení domu měli pouhé čtyři týdny. Přesto se jim povedlo zrekonstruovat rozpadlý klášter a založit dnes již světoznámé vinařství Máté. 

 

 

Toskánská vinice

Pro velký úspěch jsme se rozhodli udělat dotisk Toskánské vinice a od pátku je opět v prodeji v pevné vazbě.

_________________________________________________

18. - 20. února 2016

41. Angiologické dny

Jako každý rok se účastníme Angiologických dnů v hotelu Diplomat.

  _________________________________________________

27. ledna 2016

Neuroendokrinní nádory

Unikátní a přitom velmi praktická monografie velkého autorského kolektivu vedeného prim. MUDr. Evou Sedláčkovou, MBA (VFN Praha) a prim. MUDr. Vierou Bajčiovou, CSc., (FN Brno) seznamuje čtenáře – onkology i lékaře dalších odborností – s aktuálním stavem diagnostiky a terapie neuroendokrinních nádorů.

Kniha bude pokřtěna při slavnostním zahajování kongresu PragueONCO 2016 ve středu 27.1.2016 v hotelu Clarion. Přijďte si knihu prohlédnout ve čtvrtek na náš stánek. 

  _________________________________________________

26. - 29. ledna 2016

Colours of Sepsis Ostrava

V rámci postgraduálního kurzu pro lékaře budeme mít 28. ledna stánek v hotelu Clarion.

  _________________________________________________

25. ledna 2016

Praktický slovník medicíny, 11. vydání

Praktický slovník medicíny se v průběhu posledních 20 let stal základním a nepostradatelným zdrojem informací o zdraví a nemocech v ČR. Novinkou tohoto vydání je možnost vybrat si oblíbenou publikaci v pevné vazbě nebo s měkkou obálkou.

  _________________________________________________

19. ledna 2016

Uveitidy v kazuistikách

Kniha kolektivu autorů z Oftalmologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, pod vedením doc. MUDr. Petry Svozílkové, Ph.D., nabízí čtenářům precizní a srozumitelné návody jak pro diagnostiku, tak pro léčbu očních zánětů.

Publikace přináší přehled a stručnou charakteristiku jednotlivých typů uveitid, které je nucen řešit každý oftalmolog.V přehledu je vždy uvedena i léčba daného případu.

  _________________________________________________

1. ledna 2016

   _________________________________________________

15. prosince 2015

Atlas ultrasonografie štítné žlázy

Dlouhoočekávaná publikace pro endokrinology a radiology je zde. Soubor ultrasonografických obrazů štítné žlázy je vhodný pro každodenní použití i pro přípravu na atestaci.

_________________________________________________

3. prosince 2015

XXIV. Česká urogynekologie

Těšíme se na vás v Clarionu. Přijďte si prohlédnout naše knížky.

  _________________________________________________

29. listopadu 2015

Moderní farmakoterapie v neurologii

Do nové knihy si naše přední neuroložka, doc. MUDr.Ivana Štětkářová, Ph.D., přizvala ke spolupráci více než 20 dalších renomovaných odborníků, jak neurologů, tak lékařů z oborů s neurologií těsně souvisejících.

Koncepce knihy klade důraz na praktičnost, na konkrétní návody jak u každé nozologické jednotky začít s léčbou a jak pokračovat podle léčebné odezvy, resp. jak léčbu modifikovat za konkrétních podmínek.

Výsledkem je mimořádně přínosná kniha, která pravděpodobně významně ovlivní farmakoterapeutické zvyklosti v české neurologické praxi.

  _________________________________________________ 

27. listopadu 2015

Velký lékařský slovník, 10. vydání

Jsme velice rádi, že ode dneška je na knižním trhu další vydání Velkého lékařského slovníku, který je velice oblíbený u lékařů a studentů lékařských fakult. Hesla slovníku pokrývají celou medicínu od anatomie či fyziologie, přes časté a závažné choroby jednotlivých orgánů (které tvoří těžiště slovníku) až např. po poruchy v psycho-sexuální oblasti. Uvedeno je několik tisíc léků a podobný počet zkratek - které často ztěžují pochopení lékařských zpráv a dokumentace.

  _________________________________________________

24. listopadu 2015

Preeklampsie

Dnes vychází nová publikace z oboru gynekologie. Prakticky orientovaná kniha kolektivu předních českých porodníků z několika fakultních pracovišť ČR přináší nejnovější poznatky a doporučení pro diagnostiku a léčbu této poruchy, která je „noční můrou“ lékařů i pacientek.

Křest Preeklampsie proběhne v pátek 27.11.2015 v rámci Konference nemocničních gynekologů a porodníků, kde budeme mít stánek. 

_________________________________________________

22. - 25. listopadu 2015

XXII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP

V Kongresovém centru na Vyšehradě se na vás budeme tešit od pondělí 23. listopadu.

  _________________________________________________

21. listopadu 2015

VII. konference Akutně.cz

Před internistickým kongresem budeme ještě na skok v Brně.

  _________________________________________________

20. listopadu 2015

Farmakoterapie tromboembolických stavů, 3. vydání

 Třetí vydání úspěšné publikace dvou předních odborníků v oblasti angiologie a kardiologie přináší nejnovější poznatky v medikamentózní léčbě tromboembolických stavů, včetně podrobného seznámení s novými látkami na farmaceutickém trhu.

Publikace bude slavnostně pokřtěna v pondělí 23.11.2015 na kongresu České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně v Kongresovém centru.

  _________________________________________________

15. listopadu 2015

Moderní farmakoterapie autoimunitních chorob

Autoimunitní choroby, kterým se nová kniha našeho nakladatelství věnuje, tvoří nozologicky nesourodou skupinu chronických a obvykle dosti závažných poruch postihujících v různé míře a v nejrůznějších kombinacích prakticky všechny orgány těla.

Hlavní autoři – prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc., prof. MUDr. Pavel Horák, CSc. a doc. MUDr. David Karásek, Ph.D., jsou pracovníky III. interní kliniky LFUP a FN Olomouc, která je v rámci ČR jedním ze stěžejních pracovišť, si ke spolupráci přizvali více než tři desítky specialistů z dalších klinik a oborů, kteří se rovněž věnují autoimunitním onemocněním.

Kniha je farmakoterapeutickým průvodcem, u každé nozologické jednotky je čtenář zasvěcenými radami veden od volby prvního léku až po léčbu komplikovaných klinických stavů.

Recenze prof. MUDr. Zbyňka Hrnčíře, DrSc.

  _________________________________________________

4. listopadu 2015

Kontroverze v diabetologii

Dnes se edice Současné diabetologie rozšířila o osmnáctý svazek, kde paní profesorka Perušičová vysvětluje kontroverzní témata diabetologie, která sebou nese rychlý vývoj poznatků v tomto oboru.

Celou edici Současné diabetologie a další diabetologické publikace našeho nakladatelství si můžete prohlédnout v pátek 6. listopadu v Poděbradech na Kongresu Ambulantní diabetologie.  

  _________________________________________________

15. října 2015 


Velký lékařský slovník 10. aktualizované vydání

V listopadu se těšíme na další vydání Velkého lékařského slovníku a jeho novou obálku jsme vám poprvé představili na billboardu v Kateřinské ulici.

  _________________________________________________

14. října 2015 

    

   

Ceny předsednictva ČLS JEP za nejlepší vědecké publikace za rok 2014

13.10. 2015 byly v Senátu Parlamentu ČR slavnostně předány Ceny předsednictva ČLS JEP za nejlepší vědecké publikace za rok 2014. První a druhou cenu získaly tituly z našeho nakladatelství.

1. místo – Moderní farmakoterapie v gynekologii a porodnictví, kolektiv autorů pod vedením doc. MUDr. Tomáše Faita, Ph.D., doc. MUDr. Michala Zikána, Ph.D. a doc. MUDr. Jaromíra Mašaty, CSc.

2. místo - Naléhavé stavy v psychiatrii - prof. MUDr. Hana Papežová, CSc. a kolektiv autorů

Více informací na http://www.cls.cz/aktualne/ceny-predsednictva-cls-jep-za-nejlepsi-vedecke-prace-za-rok-2014-slavnostni-udileni-v-senatu-pcr-1060

 _________________________________________________

30. září 2015 


Cena Endokrinologické společnosti

Publikace prof. MUDr. Václava Hány, CSc. - Endokrinologie pro praxi získala cenu Endokrinologické společnosti za nejlepší knižní publikaci za rok 2014.

 _________________________________________________

23. září 2015 

        

Dárci orgánů a Sepse

V tomto týdnu vychází dvě publikace, které Vám s radostí představíme už zítra na Kongresu České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny v Plzni, kde budeme mít stánek. Těšíme se na vás. 

 _________________________________________________

7. září 2015

Diabetes mellitus a respirační systém

Dnes se oblíbená edice Současné diabetologie rozšiřuje o další, již 17. svazek, ve kterém se paní profesorka Perušičová věnuje plicním onemocněním a jejich rizikům pro diabetiky.  

_____________________________________________________________________________

20. srpna 2015

Psoriáza

Tento týden vychází dlouho očekávaná publikace prof. MUDr. Vladimíra Vašků, CSc. PSORIÁZA - Průvodce ošetřujícího lékaře. Kniha, přes svůj malý formát, poskytuje ošetřujícím lékařům – dermatologům a praktickým lékařům - praktické návody pro diagnostiku, klasifikaci a aktuální terapii této závažné a bohužel také časté kožní choroby. Prof. Vašků, jeden z našich nejzkušenějších a nejuznávanějších dermatologů, je přednostou Dermatologické klinky LF MU a FN Brno. Kniha vychází jako 69. svazek edice Farmakoterapie pro praxi. 

_____________________________________________________________________________

23. července 2015

S Blbounem za velkým dobrodružstvím 

K prázdninám neodmyslitelně patří i dlouhé cesty autem za dobrodružstvím, a proto pro děti nadace T-SOFT ETERNITY připravila další pokračování vyprávění o Blbounovi, aby cesta rychleji utíkala. Jiří Lábus opět děti provede Jeníčka, Marušku a jejich kamaráda Blbouna řadou pohádek a vydají se i na výlet na Mauricius.    

_____________________________________________________________________________

24. června 2015

Turnerův syndrom, 4. vydání

Dnes vychází již čtvrté vydání úspěšné publikace Turnerův syndrom. Kniha je určena lékařům, kteří s touto nemocí nepřicházejí často do styku, ale hlavně rodinným příslušníkům děvčat s tímto onemocněním.  

_____________________________________________________________________________

2. června 2015

 

Imunitní trombocytopenie

Autor knihy Imunitní trombocytopenie, prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA, se ve své publikaci zaměřuje na seznámení lékaře s různými typy trombocytopenie, na pokroky v léčbě a na farmakologickou i nefarmakologickou terapii. Kniha je od zítřka dostupná na našem e-shopu.    

_____________________________________________________________________________

27. května 2015

    

ARDS

Ve dnech 27. a 29.5. se koná Kongres České společnosti intenzivní medicíny v Hradci Králové a my budeme mít tu čest zde pokřtít naši novou publikaci ARDS. Hlavním autorem knihy je MUDr. Jan Máca a odborným garantem prof. MUDr. Pavel Ševčík. Recenzenty se stali prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA a MUDr. Ivan Herold, CSc. Kniha je určena všem lékařům i zdravotnickým pracovníkům, kteří pečují o kriticky nemocné pacienty. 

_____________________________________________________________________________

17. května 2015 

Bolesti hlavy v klinické praxi

Kniha našeho předního neurologa MUDr. Rudolfa Kotase, Ph.D., která vychází v tomto týdnu, přináší čtenářům pokrok, který udělala medicína v rozeznání a léčbě různých druhů bolestí hlavy.

_____________________________________________________________________________

14.-17. května 2015

 

Spoločná konferencia SGPS a ČGPS Bratislava

V těchto dnech budeme mít postavený stánek na "zahraničním" kongresu v Bratislavě. S radostí a hrdostí se pochlubíme velkou řadou titulů s gynekologickou tematikou. 

_____________________________________________________________________________

15. května 2015

Lidské potřeby ve stáří

V minulých dnech vyšla knížka známého geriatra MUDr. Hugo Přibyla, Lidské potřeby ve stáří. "Dožít se vysokého stáří přestalo být výsadou hrstky šťastných, dnes osmdesátiletí, devadesátiletí lidé nejsou žádnou raritou. Věková struktura populace se výrazně změní, lze očekávat rychlé a výrazné stárnutí obyvatelstva České republiky.... 

_____________________________________________________________________________

5. května 2015

Světový den astmatu / Mezinárodní den porodních asistentek

Na pátého května připadají každorodně dva mezinárodně významné dny - Světový den astmatu a Mezinárodní den porodních asistentek. U této příležitosti nabízí nakladatelství Maxdorf na knižní tituly s tematickou souvislostí akční nabídku, která platí do konce týdne.

_____________________________________________________________________________

24.–26. dubna 2015

Screening kolorektálního karcinomu, 2. rozšířené vydání

Dnes vychází druhé rozšířené vydání úspěšné a velmi potřebné knížky "Screening kolorektálního karcinomu". Hlavním autorem této publikace je doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D., přednosta Ústavu všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze a vědecký sekretář Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, spoluautory jsou MUDr. Norbert Král, RNDr. Ondřej Májek, Ph.D. a MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D. Publikaci recenzoval doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., předseda Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP a přednosta Ústavu sociálního lékařství LF UK, Hradec Králové a doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., nedávno jmenovaný ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Kniha byla představena na IX. jarní interaktivní konferenci SVL ČLS JEP, která se koná ve dnech 24.–26. dubna 2015 ve Slovanském domě v Praze.

_____________________________________________________________________________

24. a 25. dubna 2015

Hradecké pneumologické dny

Dnes a zítra, tedy v pátek a v sobotu, máme stánek a řadu příjemných setkání s našimi autory na tradiční jarní akci. Hradecké pneumologické dny jsou vždy perfektně připravené a mají vynikající atmosféru.

_____________________________________________________________________________

17.–18 dubna 2015

        

Konference Sekce perinatální medicíny ČGPS: Spontánní předčasný porod

Dnes a zítra máme stánek na XXXII. celostátní konference Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP v Liberci. V rámci konference je slavnostně pokřtěna kniha "Spontánní předčasný porod", jejímiž hlavními autory jsou MUDr. Michal Koucký, Ph.D. a MUDr. Jan Smíšek, Ph.D. Role kmotry knihy se ujala vůdčí osobnost české perinatologie doc. MUDr. Alena Měchurová, která je mj. autorkou úspěšné knihy Kardiotokografie (již dvě vydání v nakl. Maxdorf) [další fotografie viz náš facebook]

_____________________________________________________________________________

17. dubna 2015

    

Diabetologické dny, Luhačovice: křest knihy Léčba diabetické nohy odlehčením

Ve čtvrtek 17. dubna se koná slavnostní večer 51. Diabetologických dní. Večer uvádí zpěvačka Olga Lounová, slavnostní zahájení je v rukou prof. MUDr. Terezie Pelikánové, DrSc. a prof. MUDr. Zdeňka Rušavého, CSc. Hned po zahájení se koná křest knihy Léčba diabetické nohy odlehčením, hlavními autorkami knihy jsou MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D. a prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, DrSc., obě z Diabetologického centra IKEM. Kromě obou hlavních autorek je na parketu ještě několik dalších spoluautorů, slovo dostává na přání prorf. Jirkovské MUDr. Petr Krawczyk, přední osobnost ortopedické protetiky v ČR. Kmotrami knihy jsou doc. MUDr. Sylvie Lacigová (Interni klinika FN Plzeň) a MUDr. Pavlína Piťhová(Interní klinika FN Motol). [další fotografie viz náš facebook]

_____________________________________________________________________________

17. dubna 2015

   

Křest knihy Příběhy malého Tibetu

Večer 17. dubna se v klubu NOD v Dlouhé ulici na Starém Městě konal křest knihy s tématem poněkud neobvyklým pro nakladatelství specializované na lékařskou literaturu. Jde však o knižní titul, na který jsme velmi hrdí, a to nejen pro to, že úvodní slovo ke knize napsal 14. Dalajláma s připomenutím odkazu Václava Havla. Malý Tibet, tedy Ladak, je oblast v severní Indii, kde žije tibetská menšina, částečně autochtonní, částečně emigranti z Tibetu. Kniha obsahuje příběhy o minulosti, současnosti a budoucnosti Malého Tibetu napsané obyvateli vesnice Mulbekh. Kniha je dílem Luboše Pavla a Anety Pavlové ze skupiny Brontosauři v Himálajích, která mimo jiných aktivit podporuje budování školy ve vesnici Mulbek v Ladaku. Spolu s autory a známou herečkou Ivetou Duškovou knihu pokřtil ředitel školy Norboo a buddhistický učitel Vivek, kteří na křest knihy přijeli z Malého Tibetu. Partnery knihy Příběhy Malého Tibetu jsou Nadace T-soft eternity a Linnhartova Nadace. 

_____________________________________________________________________________

16. dubna 2015

    

Křest knihy Praktický průvodce cukrovkou II.

Luhačovice, 51. diabetologické dny; ve čtvrtek v podvečer se koná sympozium firem Behringer Ingelheim a Eli Lilly, na kterém je slavnostně pokřtěna kniha MUDr. Jany Psottové, Praktický průvodce cukrovkou II. Kmotrem knihy je prof. George Grunberger, M.D., FACP, FACE, jeden z nejvýznamnějších americký diabetologů. Profesor Grunberger je českého původu a i po 47 letech ve Spojených Státech ovládá perfektně svou mateřštinu. Ve svém krátkém projevu prof. Grunberger vyzdvihl význam edukace pacientů a ocenil, že kniha dr. Psottové má v tomto šanci, aby byla ze strany pacientů dobře přijata díky své srozumitelnosti a názornosti. Předmluvu ke knize napsal prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA. [další fotografie viz náš facebook]

_____________________________________________________________________________

15. dubna 2015

    

Diabetologické dny, Luhačovice; křest knihy Léčba inzulinem.

Středeční večer je vyhrazen sympoziu společnosti Sanofi, které se koná ve Společenském domě (nově zrekonstruovaném v souvislosti se schůzkou ministrů EU v r. 2009). Na závěr oficiální části, po dvojpřednášce prof. MUDr. Milana Kvapila, DrSc. a doc. MUDr. Martina Prázného, CSc. (která byla kromě diabetu věnována také prokrastinaci) je zařazen slavnostní křest nové knihy MUDr. Jana Brože "Léčba inzulinem". Knihu křtí prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., který byl také jejím recenzentem. Na podiu je kromě autora, prof. Škrhy a obou posledních přednášejících také např. předsedkyně České diabetologické společnosti prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc., prof. MUDr. Zdněk Rušavý nebo CSc., prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. [další fotografie viz náš facebook]

_____________________________________________________________________________

15. až 17. dubna 2015


Diabetologické dny, Luhačovice

Od středy 16. dubna do pátku 18. dubna má nakladatelství Maxdorf stánek na 51. Diabetologických dnech, tradičně konaných v Luhačovicích. Palác Electra (přes občasnou kritiku) symbolizuje pro většinu účastníků dlouhou tradici, je proto hlavním místem kongresu i letos a atmosféra je zde velmi přátelská. Režijně má tento kongres, jeden z největších pravidelně konaných v ČR, na starosti již po několikáté Galén-Symposion.

_____________________________________________________________________________

14. dubna 2015

    

Kniha prof. Martana je na Amazonu

Anglické vydání knihy prof. MUDr. Aloise Martana, DrSc., New Surgical Techniques and Medical Treatment in Urogynecology je oficiálně registrováno na globálním prodejním portálu Amazon.com. Kniha vyšla jako paperback a současně jako e-book, který je na Amazonu možné stáhnout ve verzi pro Kindle i pro tablety (Apple i Android). V současné době je kniha k dispozici na americkém Amazonu, připravuje se také registrace v Evropě.

_____________________________________________________________________________

7. dubna 2015

    

Knižní novinka: Diabetes mellitus a gastrointestinální trakt

V úspěšné eidici Současná diabetologie vychází již 16. svazek pod názvem Diabetes mellitus a gastrointestinální trakt. Prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc., v této knize přináší jak trvale platné poznatky, tak zcela nejaktuálnější novinky sahající až do prvních měsíců roku 2015. Kniha bude v nejbližších dnech k dispozici v knihupectvích krajských a okrasních měst, a samozřejmě bude v prodeji na stánku nakladatelství Maxdorf na 51. Diabetologických dnech v Luhačovicích.

_____________________________________________________________________________

24. března 2015

Maxdorf spustil anglické stránky maxdorf.com

Internetové stránky maxdorf.com nejsou koncipovány jako prostý překlad českých stránek. I když některé části jsou zatím pro oba weby shodné, anglické stránky budou dvěma samostatně spravovanými doménami. Spuštění souvisí se zahájením vydávání některých knižních titulů v angličtině, jako první se nyní připravuje anglické vydání vynikající publikace prof. MUDr. Aloise Martana, DrSc. New Surgical Techniques and Medical Treatment in Urogynecology (druhé vydání této publikace v češtině najdete zde)

_____________________________________________________________________________

18. března 2015 

   

Knižní novinka: Abeceda diabetu vychází počtvrté  

V předvečer konference "Dětská diabetologie 2015" (která se bude konat ve dnech 20.--21. března 2015 v hotelu Clarion v Praze) vychází čtvrté, aktualizované a podstatně rozšířené vydání velmi úspěšné publikace Abeceda diabetu. Hlavními autory jsou tentokrát prof. MUDr. Jan Lebl, CSc., doc. MUDr. Štěpánka Průhová a doc. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D., z Dětské kliniky 2. LF UK a FN Motol. 

_____________________________________________________________________________

2. března 2015 

Internetový portál 6000kroku.cz  

Portál 6000kroků.cz propagující změnu životního stylu, v jehož centru je pravidelná chůze, získává stále více návštěvníků. Na březen jsme na náš billboard v Kateřinské ulici dali tento vizuál vytvořený v našem grafickém studiu (photo: Getty images)

_____________________________________________________________________________

19. února 2015 

    

Kniha Ambulantní operace křečových žil získala Linhartovu Cenu 

 • Již 40. výroční Sjezd Ćeské angiologické společnosti byl dnes zahájen v holetu Clarion v Praze. Kniha Ambulantní operace křečových žil, jeden z úspěšných knižních titulů vydaných v nakladatelství Maxdorf v roce 2014, byla oceněna 2. místem prestižní soutěže o Linhartovu cenu. Její autor, MUDr. Karel Novotný, renomovaný kardiovaskulární chirurg (2. LF UK v Praze a Fakultní nemocnice Motol) je považován za průkopníka nových metod v cévní chirurgii. [na obrázku přebírá cenu z rukou MUDr. Broulíkové v přítomnosti nestora české angiologie MUDr. Přerovského; Photo Maxdorf]

_____________________________________________________________________________  

14. února 2015  

   

Křest knihy Základy moderni venerologie 

 • Slavnostnim křtem nové učebnice Základy moderní venerologie byla v sobotu 14. února 2015 zahájena Národní konference Sekce infekčních nemocí České gynekologicko-porodnické společnosti v Konferenčním centru v Praze. Autoři knihy Doc. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph.D., MUDr. David Jilich, Ph.D. and MUDr. Daniela Vaňousová, Ph.D. požádali prezidenta ČGPS doc. MUDr. Jaroslava Feyereisla, Ph.D., aby se stal kmotrem knihy.
 • Učebnice malého formátu o 180 stranách pokrývá všechny oblasti moderní venerologie – genitální bradavice, HPV infekce, chlamydiové a mykoplasmové infekce, scabies, pediculosis pubis, HIV, HBV, HCV, inguinální granumomata a mnoho dalších – samozřejmě kromě klasických venerických nemocí, kterými jsou gonorrhoea a syphilis. Závěrečné kapitoly jsou věnovány sexuálnímu násilí na ženách and STD u homosexuálních žen.  [Photo Maxdorf]   
_____________________________________________________________________________

26. ledna 2015  

   

Výkladový slovník pro zdravotní sestry  

 • Na českém knižním trhu je několik lékařských slovníků z nakladatelství Maxdorf. Rodinu slovníků se zdravotnickou tématikou nyní rozšířil Výkladový slovník pro zdravotní sestry, jehož autory jsou Eva Kašáková, Martin Vokurka a Jan Hugo.
 • Slovník byl vydán pod patronátem České Asociace Sester. [Na fotografii je billboard nakl. Maxdorf v Kateřinské ulici v Praze 2, v prostoru 1. Lékařské fakulty UK. 

_____________________________________________________________________________

21. ledna 2015

    

Prague Onco Book Launch: Ať žijí stomici 

 • Ve dnech 21. až 23. ledna 2015 se v pražském Clarion Congress Hotelu konalo 6. Pražské Interdisciplinární Onkologické Kolokvium PragueONCO 2015Na pozvání doc. MUDr. Petry Tesařové, Ph.D., jedné z vůdčích osobností současné české onkologie, byla letošní pacientská sekce zahájena slavnostním křterm knihy na téma stomie. Kniha s titulem Ať žijí stomici byla prezentována společně legendárním českým mimem Borisem Hybnerem (jehož fotografie je obálce knihy) a předním českým chirurgem prof. MUDr. Pavlem Pafkem, DrSc.
 • Profesor Pafko ve svém velmi působivém projevu vzpomínal na svou první ileostomii před 50 lety a na obrovský pokrok v kvalitě života pacientů se stomií, ke kterému od té doby došlo. 
 • Kniha mohla vyjít díky podpoře Nadace T-Soft Eternity v čele s Ing. Michalem Vaněčkem (na fotografii zcela vlevo). 

_____________________________________________________________________________ 

14. ledna 2015

Endokrinologie pro praxi  

 • Přední český endokrinolog prof. MUDr. Václav Hána, DrSc. je autorem příručky s názvrm Endokrinologie pro praxi. Stručná a mimořádně dobře strukturovaná knihy nabízí svým čtenářům – především endokrinologům, diabetologům a internistům – přesně ten objem vědomostí, který potřebují ve své každodenní praxi. Zatímco teorie je dávkována jen v takové míře, aby byl kontext srozumitelný, diagnostika a léčba je vysvětlena dostatečně detailně, někdy téměř ve stylu "kuchařky". Professor Hána působí již přes 30 let na 3. interní klinice 1. LF UK, jednom z předních endocrinologických center střední Evropy.

_____________________________________________________________________________ 

10. ledna 2015

Naléhavé stavy v psychiatrii

 • Maxdorf Publishing vydává dlouho očekávanou příručku Naléhavé stavy v psychiatrii. Hlavní autorkou tohoto pozoruhodného a velmi užitečního díla je Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc., která jako spoluautory přizvala špičku české psychiatrické komunity. Kniha je určena jak psychiatrům, tak lékařům jiných odborností, kteří se mohou setkat s duševně nemocným člověkem v akutním stadiu jeho poruchy.  

_____________________________________________________________________________ 

8. ledna 2015

  

Přední česká neuroložka vydává knihu básní a obrazů 

 • Maxdorf je nakladatelství specializované na odbornou lékařskou literaturu. Každý rok jako doplněk k 40 až 50 lékařským, resp. biomedicínským titulům v tomto nakladatelství vychází několik titulů mimo toto základní zaměření.
 • Večer 8. ledna 2015 v doznívající vánoční atmosféře se konal slavnostní křest knihy básní a obrazů Ivany Štětkářové. Křest se konal v prostorách barokního hostince U Kaštanu historicky svázaného s blízkým Břevnovským klášterem. Kmortem knihy se stal známý herec Marian Roden, který v rámci večera přečetl z knihy několik básní. Na akce se sešla společnost složená jak z významných lékařů, tak představitelů pražské umělecké komunity.
 • Doc. Ivana Štětkářová, Ph.D., přednostka Neurologické kliniky 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze, je mezinárodně uznávanou expertkou v oblasti EMG a spasticity; na toto téma vydala před nedávnem úspěšnou učebnici Spasticita a její léčba (Maxdorf 2013) [Photo Aleš Dvořák]

 

 

 

 

 

 

 


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.

Poslat na kindle

nebo

stáhnout do počítače