Aktuality

 

 

Maxdorf spustil anglické stránky maxdorf.com  [24. března 2015] 

Internetové stránky maxdorf.com nejsou koncipovány jako prostý překlad českých stránek. I když některé části jsou zatím pro oba weby shodné, anglické stránky budou dvěma samostatně spravovanými doménami. Spuštění souvisí se zahájením vydávání některých knižních titulů v angličtině, jako první se nyní připravuje anglické vydání vynikající publikace prof. MUDr. Aloise Martana, DrSc. New Surgical Techniques and Medical Treatment in Urogynecology (druhé vydání této publikace v češtině najdete zde)


 

6000kroku.cz  [2. března 2015]

Portál 6000kroků.cz propagující změnu životního stylu, v jehož centru je pravidelná chůze, získává stále více návštěvníků. Na březen jsme na náš billboard v Kateřinské ulici dali tento vizuál vytvořený v našem grafickém studiu (photo: Getty images)

 

    

Kniha Ambulantní operace křečových žil získala Linhartovu Cenu [19. února 2015]

 • Již 40. výroční Sjezd Ćeské angiologické společnosti byl dnes zahájen v holetu Clarion v Praze. Kniha Ambulantní operace křečových žil, jeden z úspěšných knižních titulů vydaných v nakladatelství Maxdorf v roce 2014, byla oceněna 2. místem prestižní soutěže o Linhartovu cenu. Její autor, MUDr. Karel Novotný, renomovaný kardiovaskulární chirurg (2. LF UK v Praze a Fakultní nemocnice Motol) je považován za průkopníka nových metod v cévní chirurgii. [na obrázku přebírá cenu z rukou MUDr. Broulíkové v přítomnosti nestora české angiologie MUDr. Přerovského; Photo Maxdorf]  

 

   

Křest knihy Základy moderni venerologie [14. února 2015]

 • Slavnostnim křtem nové učebnice Základy moderní venerologie byla v sobotu 14. února 2015 zahájena Národní konference Sekce infekčních nemocí České gynekologicko-porodnické společnosti v Konferenčním centru v Praze. Autoři knihy Doc. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph.D., MUDr. David Jilich, Ph.D. and MUDr. Daniela Vaňousová, Ph.D. požádali prezidenta ČGPS doc. MUDr. Jaroslava Feyereisla, Ph.D., aby se stal kmotrem knihy.
 • Učebnice malého formátu o 180 stranách pokrývá všechny oblasti moderní venerologie – genitální bradavice, HPV infekce, chlamydiové a mykoplasmové infekce, scabies, pediculosis pubis, HIV, HBV, HCV, inguinální granumomata a mnoho dalších – samozřejmě kromě klasických venerických nemocí, kterými jsou gonorrhoea a syphilis. Závěrečné kapitoly jsou věnovány sexuálnímu násilí na ženách and STD u homosexuálních žen.  [Photo Maxdorf]  

 

   

Výkladový slovník pro zdravotní sestry    [26. ledna 2015]

 • Na českém knižním trhu je několik lékařských slovníků z nakladatelství Maxdorf. Rodinu slovníků se zdravotnickou tématikou nyní rozšířil Výkladový slovník pro zdravotní sestry, jehož autory jsou Eva Kašáková, Martin Vokurka a Jan Hugo.
 • Slovník byl vydán pod patronátem České Asociace Sester. [Na fotografii je billboard nakl. Maxdorf v Kateřinské ulici v Praze 2, v prostoru 1. Lékařské fakulty UK. 

    

Prague Onco Book Launch: Ať žijí stomici   [21. ledna 2015]

 • Ve dnech 21. až 23. ledna 2015 se v pražském Clarion Congress Hotelu konalo 6. Pražské Interdisciplinární Onkologické Kolokvium PragueONCO 2015Na pozvání doc. MUDr. Petry Tesařové, Ph.D., jedné z vůdčích osobností současné české onkologie, byla letošní pacientská sekce zahájena slavnostním křterm knihy na téma stomie. Kniha s titulem Ať žijí stomici byla prezentována společně legendárním českým mimem Borisem Hybnerem (jehož fotografie je obálce knihy) a předním českým chirurgem prof. MUDr. Pavlem Pafkem, DrSc.
 • Profesor Pafko ve svém velmi působivém projevu vzpomínal na svou první ileostomii před 50 lety a na obrovský pokrok v kvalitě života pacientů se stomií, ke kterému od té doby došlo. 
 • Kniha mohla vyjít díky podpoře Nadace T-Soft Eternity v čele s Ing. Michalem Vaněčkem (na fotografii zcela vlevo). 

 

Endocrinologie pro praxi   [14. ledna 2015]

 • Přední český endokrinolog prof. MUDr. Václav Hána, DrSc. je autorem příručky s názvrm Endokrinologie pro praxi. Stručná a mimořádně dobře strukturovaná knihy nabízí svým čtenářům – především endokrinologům, diabetologům a internistům – přesně ten objem vědomostí, který potřebují ve své každodenní praxi. Zatímco teorie je dávkována jen v takové míře, aby byl kontext srozumitelný, diagnostika a léčba je vysvětlena dostatečně detailně, někdy téměř ve stylu "kuchařky". Professor Hána působí již přes 30 let na 3. interní klinice 1. LF UK, jednom z předních endocrinologických center střední Evropy.

 

Naléhavé stavy v psychiatrii

[10. ledna 2015]

 • Maxdorf Publishing vydává dlouho očekávanou příručku Naléhavé stavy v psychiatrii. Hlavní autorkou tohoto pozoruhodného a velmi užitečního díla je Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc., která jako spoluautory přizvala špičku české psychiatrické komunity. Kniha je určena jak psychiatrům, tak lékařům jiných odborností, kteří se mohou setkat s duševně nemocným člověkem v akutním stadiu jeho poruchy.  

 

  

Přední česká neuroložka vydává knihu básní a obrazů   [8. ledna 2015]

 • Maxdorf je nakladatelství specializované na odbornou lékařskou literaturu. Každý rok jako doplněk k 40 až 50 lékařským, resp. biomedicínským titulům v tomto nakladatelství vychází několik titulů mimo toto základní zaměření.
 • Večer 8. ledna 2015 v doznívající vánoční atmosféře se konal slavnostní křest knihy básní a obrazů Ivany Štětkářové. Křest se konal v prostorách barokního hostince U Kaštanu historicky svázaného s blízkým Břevnovským klášterem. Kmortem knihy se stal známý herec Marian Roden, který v rámci večera přečetl z knihy několik básní. Na akce se sešla společnost složená jak z významných lékařů, tak představitelů pražské umělecké komunity.
 • Doc. Ivana Štětkářová, Ph.D., přednostka Neurologické kliniky 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze, je mezinárodně uznávanou expertkou v oblasti EMG a spasticity; na toto téma vydala před nedávnem úspěšnou učebnici Spasticita a její léčba (Maxdorf 2013) [Photo Aleš Dvořák] 

 

 


Užitečné odkazy

Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.