Medical Quizz

Panovníci českých zemí


1. Bezprostřední příčinou abdikace Rudolfa II. jako českého krále






2. Ferdinand V., zvaný dobrotivý






3. Který Přemyslovec povstal proti svému otci?






4. Manželkou českého krále Karla IV. nebyla






5. Rod Jagellonců, který v českých zemích vládl v letech 1471 až 1526 pocházel






6. Marie Terezie byla dcerou






7. Manželkou Ferdinanda I. Habsburského byla






8. Manželkou českého krále Jana Lucemburského byla






9. Který český panovník zahynul v bitvě u Moháče ?






10. Český král Václav II byl synem








Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.

Poslat na kindle

nebo

stáhnout do počítače