Medical Quizz

Panovníci českých zemí


1. Manželkou českého krále Karla IV. nebyla


2. Hlavním velitelem rakouského vojska za Marie Terezie byl


3. Rod Jagellonců, který v českých zemích vládl v letech 1471 až 1526 pocházel


4. Bezprostřední příčinou abdikace Rudolfa II. jako českého krále


5. Český král Václav II byl synem


6. Manželkou českého krále Jana Lucemburského byla


7. Český král Jiří z Poděbrad pocházel z rodu


8. Jošt Moravský byl synem


9. Jak zemřel Ladislav Pohrobek ?


10. Manželkou Ferdinanda I. Habsburského byla
Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.

Poslat na kindle

nebo

stáhnout do počítače