Medical Quizz

Panovníci českých zemí


1. Který Přemyslovec povstal proti svému otci?


2. Který český panovník zahynul v bitvě u Moháče ?


3. Jošt Moravský byl synem


4. Rod Jagellonců, který v českých zemích vládl v letech 1471 až 1526 pocházel


5. Ferdinand V., zvaný dobrotivý


6. Manželkou českého krále Jana Lucemburského byla


7. Manželkou českého krále Karla IV. nebyla


8. Císař Leopold II. nastoupil v roce 1790 po Josefovi II. Jaký byl příbuzenský poměr obou císařů


9. S českým králem a římským císařem Karlem IV. nemohl/a korespondovat


10. Bezprostřední příčinou abdikace Rudolfa II. jako českého krále
Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.

Poslat na kindle

nebo

stáhnout do počítače