Medical Quizz

Panovníci českých zemí


1. Rod Jagellonců, který v českých zemích vládl v letech 1471 až 1526 pocházel


2. Bezprostřední příčinou abdikace Rudolfa II. jako českého krále


3. S českým králem a římským císařem Karlem IV. nemohl/a korespondovat


4. Císař Leopold II. nastoupil v roce 1790 po Josefovi II. Jaký byl příbuzenský poměr obou císařů


5. Prvním českým králem byl


6. Marie Terezie byla dcerou


7. Český král Jiří z Poděbrad pocházel z rodu


8. Ferdinand I. Habsburský byl českým králem v letech 1526 až 1564. Zaškrtněte nesprávnou možnost:


9. Český král Zikmund Lucemburský zemřel v roce 1437


10. Manželkou českého krále Jana Lucemburského byla
Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.

Poslat na kindle

nebo

stáhnout do počítače