Medical Quizz

Panovníci českých zemí


1. Který český panovník zahynul v bitvě u Moháče ?


2. Bezprostřední příčinou abdikace Rudolfa II. jako českého krále


3. Český král Zikmund Lucemburský zemřel v roce 1437


4. Hlavním velitelem rakouského vojska za Marie Terezie byl


5. Český král Jiří z Poděbrad pocházel z rodu


6. S českým králem a římským císařem Karlem IV. nemohl/a korespondovat


7. Manželkou českého krále Jana Lucemburského byla


8. Ferdinand V., zvaný dobrotivý


9. Karel VI. byl českým králem (jako Karel II.)


10. Ferdinand I. Habsburský byl českým králem v letech 1526 až 1564. Zaškrtněte nesprávnou možnost:
Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.

Poslat na kindle

nebo

stáhnout do počítače