Medical Quizz

Panovníci českých zemí


1. Bezprostřední příčinou abdikace Rudolfa II. jako českého krále


2. Jak zemřel Ladislav Pohrobek ?


3. Prvním českým králem byl


4. Ferdinand I. Habsburský byl českým králem v letech 1526 až 1564. Zaškrtněte nesprávnou možnost:


5. Manželkou českého krále Jana Lucemburského byla


6. Karel VI. byl českým králem (jako Karel II.)


7. S českým králem a římským císařem Karlem IV. nemohl/a korespondovat


8. Který český panovník zahynul v bitvě u Moháče ?


9. Rod Jagellonců, který v českých zemích vládl v letech 1471 až 1526 pocházel


10. Hlavním velitelem rakouského vojska za Marie Terezie byl
Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.

Poslat na kindle

nebo

stáhnout do počítače