Medical Quizz

Panovníci českých zemí


1. Jošt Moravský byl synem


2. Rod Jagellonců, který v českých zemích vládl v letech 1471 až 1526 pocházel


3. Hlavním velitelem rakouského vojska za Marie Terezie byl


4. Marie Terezie byla dcerou


5. Manželkou Ferdinanda I. Habsburského byla


6. Bezprostřední příčinou abdikace Rudolfa II. jako českého krále


7. Manželkou českého krále Jana Lucemburského byla


8. Karel VI. byl českým králem (jako Karel II.)


9. Český král Jiří z Poděbrad pocházel z rodu


10. Který český panovník zahynul v bitvě u Moháče ?
Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.

Poslat na kindle

nebo

stáhnout do počítače