Medical Quizz

Panovníci českých zemí


1. Který český panovník zahynul v bitvě u Moháče ?


2. Který Přemyslovec povstal proti svému otci?


3. Marie Terezie byla dcerou


4. Ferdinand V., zvaný dobrotivý


5. Prvním českým králem byl


6. Manželkou českého krále Karla IV. nebyla


7. Jak zemřel Ladislav Pohrobek ?


8. Ferdinand I. Habsburský byl českým králem v letech 1526 až 1564. Zaškrtněte nesprávnou možnost:


9. Rod Jagellonců, který v českých zemích vládl v letech 1471 až 1526 pocházel


10. Český král Václav II byl synem
Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.

Poslat na kindle

nebo

stáhnout do počítače