Medical Quizz

Panovníci českých zemí


1. Karel VI. byl českým králem (jako Karel II.)


2. Jak zemřel Ladislav Pohrobek ?


3. Manželkou Ferdinanda I. Habsburského byla


4. Český král Zikmund Lucemburský zemřel v roce 1437


5. Bezprostřední příčinou abdikace Rudolfa II. jako českého krále


6. Který český panovník zahynul v bitvě u Moháče ?


7. Český král Václav II byl synem


8. Rod Jagellonců, který v českých zemích vládl v letech 1471 až 1526 pocházel


9. Manželkou českého krále Jana Lucemburského byla


10. Který Přemyslovec povstal proti svému otci?
Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.

Poslat na kindle

nebo

stáhnout do počítače