Medical Quizz

Kvíz po promoci


1. Rowsingův příznak znamená:


2.  Mikrocytární anemie obvykle nebývá


3. Hodnoty BMI 25,0–27,0 ... 27,1–29,9 ... 30,0–34,9 charekterizují


4. Obraz předmětu vzniká před sítnicí u oka


5. Tlak vzduchu nižší než atmosferický v plicním alveolu


6. Zvýšení kreatinkinázy (CK) nebývá typicky spojeno:


7. Pachymetrie je metoda užívaná v diagnostice


8. Dráždivý tračník patří mezi:


9. Jestliže víme, že srdeční výdej je 5 l/min., z toho 20 % protéká ledvinami a do glomerulů se filtruje opět 20 % protékající plasmy, pak při hematokritu 40 % je hodnota GF:


10. K typickým projevům endometriózy nepatří:
Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.

Poslat na kindle

nebo

stáhnout do počítače