Medical Quizz

Kvíz po promoci


1. Rowsingův příznak znamená:


2. U ektopické gravidity dochází k nidaci nejčastěji


3. Pachymetrie je metoda užívaná v diagnostice


4. Poměr močoviny a kreatininu v séru je fyziologicky 40 až 100 (např. Ur = 4 mmol/l, Cr = 80 umol/l, poměr Ur/Cr = 50). Příčinou oligurie, při níž je tento poměr > 100, nebude:


5. Zvýšení kreatinkinázy (CK) nebývá typicky spojeno:


6. Pacient má hodnotu glomerulární filtrace (GF) 80 ml/min. Látka X se 100% filtruje do glomerulů a v tubulech se 50 % tohoto množství zpětně resorbuje. Clearance látky X je:


7. Plasmatická hodnota sodíku u zdravého jedince je přibližně 140 mmol/l. Vyberte nejpravděpodobnější hodnoty koncentrace Na v moči po vypití 1 litru čisté vody (I) a po několikahodinovém zvracení a průjmu (II):


8. Manningova kritéria se užívají:


9. U pacienta s infarktem myokardu s elevací ST úseku (STEMI), je riziko úmrtí do 24 hodin


10. Preezofageální dysfagie bývá provázena:
Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.

Poslat na kindle

nebo

stáhnout do počítače