Medical Quizz

Kvíz po promoci


1. Na EKG vidíme ve svodech II, III, aVL a V4–V6 vysoký kmit R, kterému vždy předchází negativní (invertovaná) vlna P. Pravděpodobnou příčinou je:


2. Karnitin


3. Pod pojem dysglykemie nepatří


4. Sideroachrestická anemie nebývá


5. Blumbergův příznak znamená:


6. U pacienta s infarktem myokardu s elevací ST úseku (STEMI), je riziko úmrtí do 24 hodin


7.  Mikrocytární anemie obvykle nebývá


8. Metabolická paměť


9. Pro energetický metabolismus kosterního svalstva má význam


10. Lipázy jsou svou podstatou
Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.

Poslat na kindle

nebo

stáhnout do počítače