Medical Quizz

Kvíz po promoci


1. Metabolická paměť


2. Zkratka LABA se v interních oborech užívá


3. Do klasické triády, kterou se projevuje ektopická gravidita nepatří


4. Trizomie 21. chromozomu se nazývá


5. Lipázy jsou svou podstatou


6. U ektopické gravidity dochází k nidaci nejčastěji


7. Metabolický syndrom je charakterizován především


8. Náhlé příhody břišní se tradičně dělí na:


9. Zvýšení kreatinkinázy (CK) nebývá typicky spojeno:


10. Pacient má hodnotu glomerulární filtrace (GF) 80 ml/min. Látka X se 100% filtruje do glomerulů a v tubulech se 50 % tohoto množství zpětně resorbuje. Clearance látky X je:
Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.

Poslat na kindle

nebo

stáhnout do počítače