Medical Quizz

Diabetologie, endokrinologie, metabolismus


1. Vyberte kombinaci inhibitorů DPP-IV schválených pro léčbu diabetu v ČR (jaro 2012)


2. Plasmatická hodnota sodíku u zdravého jedince je přibližně 140 mmol/l. Vyberte nejpravděpodobnější hodnoty koncentrace Na v moči po vypití 1 litru čisté vody (I) a po několikahodinovém zvracení a průjmu (II):


3. Gliptiny inhibují štěpení


4. Pro energetický metabolismus kosterního svalstva má význam


5. Pro biochemickou diagnózu nekrózy myokardu se vyšetřuje jako metoda volby


6. Hodnoty pH = 7,34, pCO2 = 60 mmHg (8,0 kPa) a bikarbonát = 33 mmol/l svědčí nejspíš pro


7. Pod pojem dysglykemie nepatří


8. Inkretiny  


9. Mezi typické příznaky tyreotoxikózy nepatří


10. AMPK (kináza aktivovaná AMP) je klíčovým senzorem energetického stavu buňky. Její aktivita se u zdravého jedince pravděpodobně sníží
Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.

Poslat na kindle

nebo

stáhnout do počítače